Σχετικά με μας

Η εταιρία Sanico από το 1990, για την αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, σχεδιάζει και κατασκευάζει με προωθημένα κριτήρια με δική της τεχνολογία και σε συνεργασία με ειδικευμένες εταιρίες, συστήματα επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.