Κανάλια υπεδάφιας διάθεσης

Tα κανάλια  είναι ένα νέο σύστημα υπεδάφιας διάθεσης για τα επεξεργασμένα λύματα μετά τον βιολογικό καθαρισμό, εναλλακτικό του κλασικού των διάτρητων σωλήνων και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Το τούνελ που σχηματίζουν τα κανάλια μπορεί να αποτελείται  από ένα ή περισσότερα δίκτυα.

Πλεονεκτήματα

  • Μικρότερο μήκος καναλιού σε σύγκριση με διάτρητες σωλήνες.
  • Αύξηση του όγκου και της επιφάνειας διήθησης με αποτέλεσμα αύξηση της ταχύτητας διάθεσης.
  • Περισσότερο χρόνο διάθεσης λόγω της αποθήκευσης του νερού.

Εφαρμογές

Υπεδάφεια διάθεση, αποστράγγιση, κ.λ.π,

Διαστάσεις καναλιού
Μήκος (m)Πλάτος (m)Ύψος (m)
1.200.800.45

Gallery