Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Για την βιολογική επεξεργασία, βιομηχανικών αποβλήτων, εφαρμόζουμε προωθημένες τεχνολογίες όπως: Τεχνολογία κινούμενης κλίνης (mbbr).

Εφαρμογές

  • Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων από βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικών.
Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων από-βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικων
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων από ζυθοποιΐα.
Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων από ζυθοποιΐα.