Βιοδίσκοι (RBC)

Η επεξεργασία των λυμάτων με βιοδίσκους είναι μία μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εναλλακτική των γνωστών μεθόδων όπως η ενεργός ιλύς και το χαλικοδιϋλιστήριο.

Η μέθοδος των βιοδίσκων είναι μία μοντέρνα μέθοδος επεξεργασίας καθαρισμού η οποία λειτουργεί με την εξής αρχή:

Η ενεργός βιομάζα προσκολλάται σε κατάλληλο περιστρεφόμενο υποστήριγμα (δίσκο) στην επιφάνεια του οποίου το βιολογικό φιλμ που αναπτύσσεται ασκεί διεργασία βιολογικής φίλτρανσης στα υγρά απόβλητα με τα οποία έρχεται σε επαφή.

Η διεργασία που λαμβάνει χώρα είναι κυρίως αερόβια.

Η βιομάζα πού σχηματίζεται επάνω στους δίσκους αποκολλάται με συνεχή τρόπο και παρασύρεται στη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης όπου συλλέγεται σαν λάσπη.

Πλεονεκτήματα

  • Ελαστικότητα στις μεταβολές υδραυλικού και οργανικού φορτίου.
  • Μικρός χώρος εγκατάστασης
  • Ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος
  • Λειτουργία χωρίς θορύβους
  • Λειτουργία χωρίς οσμές
  • Ελάχιστη συντήρηση
  • Δεν απαιτείται ειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Επέκταση με τυποποιημένες μονάδες

Εφαρμογές

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων.

Gallery